Tài khoản

Mã kích hoạt chỉ được sử dụng để kích hoạt tài khoản 1 lần duy nhất.

Sau khi kích hoạt thành công, bạn có thể sử dụng tài khỏa đã kích hoạt để tham dự khóa học bất cứ lúc nào và thời hạn là 1 năm kể từ ngày kích hoạt.

Bạn có thể học thử chương trình học của FutureVN tại đây: futurevn.com/hocthu

Thời hạn cho 1 thẻ học là 1 năm kể từ ngày kích hoạt. Khi sắp hết hạn bạn có thể đăng nhập và gia hạn thời gian sử dụng.

Thời hạn cho 1 thẻ học là 1 năm kể từ ngày kích hoạt. Khi sắp hết hạn bạn có thể đăng nhập và gia hạn thời gian sử dụng.

Để “Bảo vệ quyền lợi khách hàng”, Futurevn không hỗ trợ cũng như không khuyến khích học viên tải nội dung bài học của Futurevn, nhằm giảm thiểu nguy cơ khóa học bị phát tán trái phép, đặc biệt ảnh hưởng tới quyền lợi của Bạn và các học viên khác của Futurevn. 

Những hành vi sao chép, tải xuống, phát tán bài giảng khi chưa được sự cho phép của futurevn.com đều vi phạm bản quyền và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nêu có cần hỗ trợ bạn có thể liên hệ bạn có thể chát trực tiếp với support trong giờ hàng chính: 

 Hoặc gửi mail tới địa chỉ : [email protected]

Translate »