Tên công ty: FUTURE GLOBAL EDUCATION TECHNOLOGY PTE.LTD
Mã số: 201524561D
Ngày thành lập: 29/05/2015
Loại Công ty: Công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phiếu
Địa chỉ : 1 Scotts Road, #24-10 Shaw Centre Singapore (228208)
Thông tin chi tiết:

 

 

 

 

 

 

Translate »